''

Ngày 23 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin giáo dục

Tin giáo dục

Giữ hay bỏ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông?
Từ vài năm nay, câu hỏi bỏ hay giữ kỳ thi tốt nghiệp THPT liên tục được đặt ra trong công luận. Để rút ra một nhận định cho chính mình, cần phải xem xét các luận điểm khác nhau đã được đưa ra để bảo vệ cho hai quan điểm: giữ hay bỏ kỳ thi này.

Trang 1/2
1 2