''

Ngày 28 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 06:40 04/09/2021  

Kế hoạch khai giảng năm học 2021-2022


SỞ GD&ĐT TT HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT A LƯỚI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 137 / KH-THPTAL A Lưới, ngày 02 tháng 09 năm 2021 KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 - Thực hiện Công văn số 2168/SGDĐT-VP ngày 21/8/2021 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị cho năm học mới 2021- 2022; Kế hoạch số 2270/KH-SGD&ĐT ngày 01 tháng 09 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc khai giảng và tổ chức dạy học năm học 2021- 2022; Thực hiện theo Thông báo số 144/TB-BCĐ ngày 29/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Tỉnh về một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Trường THPT A Lưới xây dựng kế hoạch tổ chức khai giảng năm học 2021- 2022 như sau: I. Mục đích- yêu cầu - Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thực sự để giáo viên và học sinh sẵn sàng bước vào năm học mới. - Lễ khai giảng phải đảm bảo nghiêm túc, trang trọng, gon, nhẹ và an toàn. II. Thời gian, địa điểm, thành phần 1. Thời gian: - Từ 7h00-7h30: Đo thân nhiệt cho CBCNV và học sinh. - Từ 7h30-8h30: Tổ chức lễ khai giảng. 2. Địa điểm: Sân trường 3. Thành phần: - Toàn thể CBCNV của nhà trường (trừ các trường hợp CBCNV đang cách ly y tế tại nhà) - Toàn thể học sinh khối 10, Ban cán sự các lớp 11, 12 (mỗi lớp 5 học sinh). (các trường hợp học sinh có yếu tố dịch tễ “Có tiếp xúc với các F, đang cách ly y tế tại nhà” thì không được phép tham dự khai giảng). * Yêu cầu: TTCM, TTVP, GVCN báo cáo số lượng tham dự cho cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng để tổng hợp và báo cáo Sở theo yêu cầu. III. Chương trình Lễ Khai giảng - Ổn định tổ chức. - Chào cờ. - Giới thiệu thành phần tham dự. - Đọc thư của Chủ tịch nước. - Diễn văn khai giảng. - Đánh trống khai trường. IV. Công tác chuẩn bị 1. Trang hoàng, âm thanh, ghế ngồi cho CBCNV, học sinh: Phân công Đoàn Thanh niên chuẩn bị. 2. Công tác vệ sinh: Nhờ BCH Công đoàn chỉ đạo, triển khai lao động vào sáng thứ 7 (4/9/2021). 3. Đảm bảo về công tác phòng dịch: Phân công cô Mai Hoa phụ trách. Tuy nhiên, nhà trường phân công thêm vào sáng Chủ Nhật: - Đo thân nhiệt, phát khẩu trang cho CBCNV: Phân công cô Hoà giáo vụ, cô Trâm. - Đo thân nhiệt, phát khẩu trang cho học sinh: Phân công cô Mai Hoa, đ/c Thiếp, đ/c Thiếu, đ/c Khiêm. 4. Công tác ổn định tổ chức: Phân công đ/c Quân, đ/c Huế. 5. Công tác tổ chức: Phân công đồng chí Giảng. 6. Hậu cần: Phân công cho Tổ Văn phòng. 7. Trang phuc: - Đối với CBCNV: Nam: Quần tây, áo sơ mi, đeo caravat, nếu mang Veston càng tốt; Nữ: áo dài hoặc trang phục truyền thống. - Đối với học sinh: Nam: Áo trắng, quần xanh, đen, hoặc áo- quần truyền thống. Nữ: Áo dài hoặc trang phục truyền thống. V. Tổ chức dạy học Tổ chức dạy học bình thường theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện các quy định 5K trong tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường và theo qui định thông báo phòng, chống dịch của Tỉnh và của huyện A Lưới. Trên đây là kế hoạch tổ chức khai giảng năm học 2021-2022. Yêu cầu các Tổ CM – đoàn thể và cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện./. Nơi nhận: - BGH; - Các TTCM; - Công đoàn- ĐTN; - Website nhà trường; - Lưu VT. KT. HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH (Đã ký) Võ Sĩ Đoàn

Số lượt xem : 17

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác