''

Ngày 24 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Phần mềm hữu ích

Phần mềm hữu ích

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Phần mềm chỉnh sử ảnh chuyên nghiệp ACD

Mục biên tập hình ảnh của ACDSee gồm 14 công cụ chủ yếu sau:1. Exposure: chuyên dùng để chỉnh sửa độ sáng tối của hình ảnh. Các tính năng này chủ yếu nằm trong các thẻ Brightness, Levels, Curses…...