''

Ngày 23 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Đề thi - Đáp án

Điểm chuẩn các trường ĐH ở Huế và Đà Nẵng

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Điểm trúng tuyển vào các trường ĐH Đà Nẵng năm 2011

BẢNG ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO CÁC NGÀNH CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NĂNG  NĂM 2011   TT TRƯỜNG/NGÀNH Mã ngành Khối thi Điểm trúng tuyển Ghi chú I ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (DDK)   A,V       + Điểm trúng tuyển vào trường   A 15.5 Thí sinh trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành đào...

Điểm trúng tuyển vào các trường ĐH Đà Nẵng năm 2013

BẢNG ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO CÁC NGÀNH CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NĂNG  NĂM 2013   T TRƯỜNG NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) Khối thi Mã ngành Mã tuyển sinh Điểm trúng tuyển I ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (DDK) A,V         + Điểm trúng tuyển vào trường A   19.5   V (môn Vẽ hệ số 2) 26.5   Thí sinh trúng tuyển vào...

Điểm trúng tuyển vào các trường ĐH Đà Nẵng năm 2010

BẢNG ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO CÁC NGÀNH CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NĂNG  NĂM 2010   A/     CẤP ĐẠI HỌC: TT TRƯỜNG/NGÀNH Mã ngành Khối thi Điểm trúng tuyển Ưu tiên  khu vực, đối tượng Ghi chú I ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (DDK)   A,V   Khu vực    =0.5 Đối tượng=1.0     + Điểm trúng tuyển vào trường   A 16.0   Thí...