''

Ngày 24 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 16:05 17/06/2019  

Tuần 25 năm 2019
Từ ngày 17/06/2019 đến ngày 23/06/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(17/06/2019)

- Trực trường theo KH.

- Họp công tác thi THPT Quốc gia tại UBND tỉnh vào lúc 9h00 (Cô Đàm Hoa).

- Trực trường theo KH.

Thứ Ba
(18/06/2019)

- Trực trường theo KH.

- Họp công tác chuẩn bị ký thi THPT Quốc gia tại UBND Huyện A Lưới vào lúc 8h00 (Cô Đàm Hoa).

- Trực trường theo KH.

- Dự Đại hội Hội LHTNVN Huyện A Lưới tại nhà VH Huyện vào lúc 13h30 (Cô Đàm Hoa)

Thứ Tư
(19/06/2019)

- Trực trường theo KH.

- Trực trường theo KH.

Thứ Năm
(20/06/2019)

- Trực trường theo KH.

- Họp Lãnh đạo và thư ký các Hội đồng thi THPT Quốc gia vào lúc 8h00 tại trường THPT Chuyên Quốc Học Huế (QĐ).

- Trực trường theo KH.

Thứ Sáu
(21/06/2019)

- Trực trường theo KH.

- Trực trường theo KH.

Thứ Bảy
(22/06/2019)

- Trực trường theo KH.

- Chuẩn bị CSVC cho kỳ thi THPT Quốc gia.

- Trực trường theo KH.

- Chuẩn bị CSVC cho kỳ thi THPT Quốc gia.

Chủ Nhật
(23/06/2019)

- Lãnh đạo và thư ký các điểm thi họp vào lúc 7h30.

- Chuẩn bị CSVC cho kỳ thi THPT Quốc gia.