''

Ngày 25 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 08:34 22/04/2019  

Tuần 17 năm 2019
Từ ngày 22/04/2019 đến ngày 28/04/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(22/04/2019)

-Thi nghề phổ thông Khối 11 (Lý thuyết)

Chú ý: Học sinh có mặt tại điểm thi vào lúc 7h00

-Thi nghề phổ thông Khối 11 (Thực hành)

Chú ý: Học sinh có mặt tại điểm thi vào lúc 13h45

Thứ Ba
(23/04/2019)

-Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp Lao động vệ sinh theo KH.

- Bồi dưỡng HSG theo KH.

- Họp Hội đồng xét nâng Lương vào lúc 9h00 tại phòng Truyền thống (QĐ)

-Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp Lao động vệ sinh theo KH.

- Khối 12 ôn tập theo KH.

Thứ Tư
(24/04/2019)

-Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp Lao động vệ sinh theo KH.

- Bồi dưỡng HSG theo KH.

- Làm việc với Đoàn thanh tra hành chính của Sở GD&ĐT vào lúc 9h00 tại hội trường (TP: BGH, CTCĐ, Bí thư Đoàn TN, Trưởng Ban TTND, Thư ký HĐ, TTCM những đồng chí nào không có tiết dạy thì tham gia họp).

-Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp Lao động vệ sinh theo KH.

- Khối 12 ôn tập theo KH.

Thứ Năm
(25/04/2019)

- Giảng dạy và học theo TKB.

- Các lớp Lao động vệ sinh theo KH.

- Bồi dưỡng HSG theo KH.

-Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp Lao động vệ sinh theo KH.

- Khối 12 ôn tập theo KH.

- Làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát công tác Y tế trường học vào lúc 14h00 tại phòng Truyền thống ( Đại diện BGH, TTVP, Cô Duyên).

Thứ Sáu
(26/04/2019)

-Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp Lao động vệ sinh theo KH.

- Bồi dưỡng HSG theo KH.

-Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp Lao động vệ sinh theo KH.

- Khối 12 ôn tập theo KH.

Thứ Bảy
(27/04/2019)

-Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp Lao động vệ sinh theo KH.

- Bồi dưỡng HSG theo KH.

-Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp Lao động vệ sinh theo KH.

- Khối 12 ôn tập theo KH.

Chủ Nhật
(28/04/2019)