''

Ngày 22 tháng 10 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 09:59 22/10/2018  

Tuần 43 năm 2018
Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(22/10/2018)

- Chào cờ, phổ biến KH tuần.

- Giảng dạy và học tập theo TKB

- GVBM báo giảng trên cổng thông tin.

- Chào cờ, phổ biến KH tuần.

-Giảng dạy và học tập theo TKB

- GVBM báo giảng trên cổng thông tin.

- Bồi dưỡng đội tuyển HSG theo KH.

Thứ Ba
(23/10/2018)

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Lao động theo KH.

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Lao động theo KH.

Thứ Tư
(24/10/2018)

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Lao động theo KH.

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Lao động theo KH.

- Họp tại sở GD&ĐT vào lúc 14h00 (Cô Đàm Hoa).

Thứ Năm
(25/10/2018)

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Lao động theo KH.

- Thi GVDG cấp trường.

Tiết

Lớp

GV dạy

Địa điểm

1

10B1

Nguyễn Thị Thuận

Hội trường

2

11B1

Bùi T Diệu Thùy

Hội trường

3

11B1

Nguyễn Ngọc Nghĩa

Hội trường

Ghi chú: Tiết 1 bắt đầu từ 7h30 đề nghị GVBM thông báo cho học sinh được biết và có mặt đúng thời gian quy định.

-Kiểm tra định kỳ môn Đại số  Khối 10 vào tiết 3.

GV coi kiểm tra: Thầy Thủy, Thầy Trung, Cô Hương, Cô Thu, Thầy Hoàng, Thầy Chiến, Thầy Tụy, Thầy Bình, Cô Diên, Cô Lương.

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Lao động theo KH.

Thi GVDG cấp trường.

Tiết

Lớp

GV dạy

Địa điểm

1

12B7

Hoàng Văn Huế

Sân trường

2

10B1

TrươngTKhánh Hòa

Hội trường

3

11B8

Lê T Minh Hóa

Hội trường

Ghi chú: Tiết 1 bắt đầu từ 14h00 đề nghị GVBM thông báo cho học sinh được biết và có mặt đúng thời gian quy định.

-Tổ chức hoạt động ngoại khóa “Giới thiệu sách” lớp 11B3 từ 15h40 tại Thư viện. (TP: Cô Mai (CBTV), Cô Trâm (VT). 

Thứ Sáu
(26/10/2018)

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Lao động theo KH.

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Lao động theo KH.

Thứ Bảy
(27/10/2018)

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Lao động theo KH.

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Lao động theo KH.

Chủ Nhật
(28/10/2018)