''

Ngày 24 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 09:48 21/09/2020  

Tuần 39 năm 2020
Từ ngày 21/09/2020 đến ngày 27/09/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(21/09/2020)

- Chào cờ phổ biến KH tuần (Cô Đàm Hoa)

- GV tiến hành báo giảng trên cổng thông tin và treo lịch báo giảng theo quy định.

- Triển khai kế hoạch lao động.

- GVCN các khối lớp nộp BB họp PHHS cho Hiệu trưởng.

- Chào cờ phổ biến KH tuần (Cô Đàm Hoa)

- GV tiến hành báo giảng trên cổng thông tin và treo lịch báo giảng theo quy định.

- Triển khai kế hoạch lao động.

- GVCN các khối lớp nộp BB họp PHHS cho Hiệu trưởng.

* Trực BGH Cô Đàm Hoa

Thứ Ba
(22/09/2020)

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp LĐ theo KH.

- Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 tại Hội trường Sở GD&ĐT vào lúc 8h00 (TP: Hiệu trưởng; CTCĐ).

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp LĐ theo KH.

* Trực BGH Thầy Võ Sĩ Đoàn

Thứ Tư
(23/09/2020)

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp LĐ theo KH.

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp LĐ theo KH.

* Trực BGH Cô Nguyễn Thị Thu Hằng

Thứ Năm
(24/09/2020)

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp LĐ theo KH.

- Các Chi bộ Sinh hoạt định kỳ

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp LĐ theo KH.

- Các Chi bộ Sinh hoạt định kỳ

* Trực BGH Cô Đàm Hoa

Thứ Sáu
(25/09/2020)

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp LĐ theo KH.

- Học chính trị đầu năm học Lớp Cán bộ chủ chốt. Thời gian vào lúc 7h30 tại Hội trường Huyện ủy (BGH)

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp LĐ theo KH.

- Dự Lễ trao học bổng Vallet năm học 2019-2020 tại Giảng đường I trường Đại học Sư phạm Huế (Cô Đàm Hoa, học sinh nhận học bổng).

- Học chính trị đầu năm học Lớp Cán bộ chủ chốt. Thời gian vào lúc 13h30 tại Hội trường Huyện ủy (BGH)

* Trực BGH Cô Nguyễn Thị Thu Hằng

Thứ Bảy
(26/09/2020)

 

- Học chính trị đầu năm học Lớp Cán bộ chủ chốt. Thời gian vào lúc 7h30 tại Hội trường Phòng GD (BGH)

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp LĐ theo KH.

- Dự hội nghị triển khai nhiệm vụ GDTrH năm học 2020-2021 vào lúc 8h00 tại Hội trường Trường THPT Chuyên Quốc Học (Cô Đàm Hoa)

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp LĐ theo KH.

* Trực BGH Thầy Võ Sĩ Đoàn

Chủ Nhật
(27/09/2020)

- Dự tổ chức Tuyên dương và Phát động Phong trào Học sinh 3 tốt cấp huyện vào lúc 7h30 tại Nhà đa năng (Đại diện BGH, Đoàn TN, 16 em học sinh nhận khen thưởng).