''

Ngày 29 tháng 05 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 06:36 25/05/2020  

Tuần 22 năm 2020
Từ ngày 25/05/2020 đến ngày 31/05/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(25/05/2020)

- Các lớp sinh hoạt tiết Chào cờ tại Lớp. GVCN triển khai tổ chức các hoạt động và nhắc nhở học sinh thực hiện tốt khâu chuyên cần.

- Kế hoạch tuần dán tại Bảng thông báo.

- Giảng dạy và học tập theo TKB

- GVBM báo giảng trên cổng thông tin.

- Các lớp sinh hoạt tiết Chào cờ tại Lớp. GVCN triển khai tổ chức các hoạt động và nhắc nhở học sinh thực hiện tốt khâu chuyên cần.

- Kế hoạch tuần dán tại Bảng thông báo.

- Giảng dạy và học tập theo TKB

- GVBM báo giảng trên cổng thông tin.

- Phụ đạo khối 12 theo kế hoạch

*Trực BGH thầy Võ Sĩ Đoàn

Thứ Ba
(26/05/2020)

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Lao động theo KH.

- Nghiệm thu nhà Đa năng và các hạng mục kèm theo vào lúc 9h00 tại Nhà Đa năng (TP: BĐTXD tỉnh, Nhà Thầu, HT, 02 Bảo vệ, Đại diện Tổ TD-QP, Thầy Theo).

- Giảng dạy và học tập theo TKB

- Lao động theo KH.

- Họp cấp ủy vào lúc 15h00 tại Phòng truyền thống.

- Phụ đạo khối 12 theo kế hoạch

*Trực BGH Cô Thu Hằng

Thứ Tư
(27/05/2020)

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Lao động theo KH.

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Lao động theo KH.

- Phụ đạo khối 12 theo kế hoạch

*Trực BGH thầy Võ Sĩ Đoàn

Thứ Năm
(28/05/2020)

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Lao động theo KH.

- Toàn thể Hội đồng sư phạm có mặt tại Hội trường vào lúc 8h45’ để Sở GD&ĐT làm quy trình công tác cán bộ.

- Phụ đạo khối 12 theo kế hoạch

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Lao động theo KH.

- Các Chi bộ tiến hành Sinh hoạt định kỳ.

- Phụ đạo khối 12 theo kế hoạch

*Trực BGH Cô Thu Hằng

Thứ Sáu
(29/05/2020)

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Lao động theo KH.

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Lao động theo KH.

- Phụ đạo khối 12 theo kế hoạch

*Trực BGH thầy Võ Sĩ Đoàn

Thứ Bảy
(30/05/2020)

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Lao động theo KH.

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Lao động theo KH.

- Phụ đạo khối 12 theo kế hoạch

*Trực BGH Cô Thu Hằng

Chủ Nhật
(31/05/2020)