''

Ngày 18 tháng 03 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 10:10 12/03/2018  

Tuần 11 năm 2018
Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 18/03/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(12/03/2018)

- Chào cờ triển khai Kế hoạch tuần.

- Giảng dạy và học tập theo TKB HKII lần 2

- Ôn tập khối 12 theo TKB.

- GV báo giảng trên cổng thông tin .

- Các lớp lao động theo KH.

- Hạn cuối các thành viên ra đề thi “Rung chuông vàng” khối 10 gửi đề về địa chỉ: vsdoan.al@hue.edu.vn

- Trong tuần BGH nhà trường sẽ tiến hành dự giờ đột xuất một số tiết dạy, sinh hoạt tại các lớp. Vậy BGH nhà trường thông báo để giáo viên và học sinh được biết.

- Chào cờ triển khai Kế hoạch tuần.

- Giảng dạy và học tập theo TKB HKII lần 2

- Ôn tập khối 12 theo TKB.

- GV báo giảng trên cổng thông tin .

- Các lớp lao động theo KH.

- Duyệt đề “Rung chuông vàng” khối 10 vào tiết chào cờ tại hội trường. (TP: Cô Đàm Hoa, Thầy Đoàn, Thầy Sơn, Thầy Lãnh).

Thứ Ba
(13/03/2018)

- Giảng dạy và học tập theo TKB HKII lần 2

- Lao động theo KH.

- Ôn tập khối 12 theo TKB.

- Giảng dạy và học tập theo TKB HKII lần 2

- Lao động theo KH.

- Ôn tập khối 12 theo TKB.

Thứ Tư
(14/03/2018)

- Giảng dạy và học tập theo TKB HKII lần 2

- Lao động theo KH.

- Ôn tập khối 12 theo TKB.

- Giảng dạy và học tập theo TKB HKII lần 2

- Lao động theo KH.

- Ôn tập khối 12 theo TKB.

Thứ Năm
(15/03/2018)

- Giảng dạy và học tập theo TKB HKII lần 2

- Lao động theo KH.

- Ôn tập khối 12 theo TKB.

- Các bộ phận rà soát các  phần việc được phân công cho Kế hoạch tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” Khối 10.

- Giảng dạy và học tập theo TKB HKII lần 2

- Lao động theo KH.

- Ôn tập khối 12 theo TKB.

- Tổ chức Hội thi “ Rung chuông vàng” cho học sinh Khối 10 vào lúc 14h30 tại sân trường. Đề nghị GVCN các khối lớp nhắc nhở học sinh tham gia cổ vũ, động viên đặc biệt là các lớp Khối 10.

Thứ Sáu
(16/03/2018)

- Giảng dạy và học tập theo TKB HKII lần 2

- Lao động theo KH.

- Ôn tập khối 12 theo TKB.

- Giảng dạy và học tập theo TKB HKII lần 2

- Lao động theo KH.

- Ôn tập khối 12 theo TKB.

Thứ Bảy
(17/03/2018)

- Giảng dạy và học tập theo TKB HKII lần 2

- Lao động theo KH.

- Ôn tập khối 12 theo TKB.

- Giảng dạy và học tập theo TKB HKII lần 2

- Lao động theo KH.

- Ôn tập khối 12 theo TKB.

Chủ Nhật
(18/03/2018)