''

Ngày 16 tháng 01 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 10:24 15/01/2018  

Tuần 3 năm 2018
Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(15/01/2018)

- Chào cờ triển khai Kế hoạch tuần.

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

-Ôn tập khối 12 theo TKB.

- GV báo giảng trên cổng thông tin .

- Các lớp lao động theo KH.

- GVCN đã họp PHHS ngày thứ 7 nộp BB họp PHHS tại Thầy Chinh.

- TTCM nộp biên bản họp và Báo cáo Sơ kết HKI tại Hiệu trưởng.

- Chào cờ triển khai Kế hoạch tuần.

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

-Ôn tập khối 12 theo TKB.

- GV báo giảng trên cổng thông tin .

- Các lớp lao động theo KH.

- Họp BCH Đảng bộ mở rộng tại phòng Thầy Chinh vào lúc 14h30. (TP: BCH Đảng ủy, cô Thu Hương, Thầy Quân, Thầy Nghĩa, Thầy Huế). 

Thứ Ba
(16/01/2018)

- Giảng dạy và học tập theo TKB HKII.

- Lao động theo KH.

- Đề nghị GV thanh tra chuyên môn HKI hoàn chỉnh biên bản thanh tra và nộp tại Thầy Đoàn.

- Giảng dạy và học tập theo TKB HKII.

- Lao động theo KH.

Thứ Tư
(17/01/2018)

- Giảng dạy và học tập theo TKB HKII.

- Lao động theo KH.

- Giảng dạy và học tập theo TKB HKII.

- Lao động theo KH.

Thứ Năm
(18/01/2018)

- Giảng dạy và học tập theo TKB HKII.

- Lao động theo KH.

- GVCN nhận GM họp PHHS tại Văn thư.

- Giảng dạy và học tập theo TKB HKII.

- Lao động theo KH.

- GVCN nhận GM họp PHHS tại Văn thư.

Thứ Sáu
(19/01/2018)

- Giảng dạy và học tập theo TKB HKII.

- Lao động theo KH.

- Giảng dạy và học tập theo TKB HKII.

- Lao động theo KH.

Thứ Bảy
(20/01/2018)

- Giảng dạy và học tập theo TKB HKII.

- Lao động theo KH.

- Giảng dạy và học tập theo TKB HKII.

- Lao động theo KH.

Chủ Nhật
(21/01/2018)

-Các lớp tiến hành họp PHHS giữa năm học tại các phòng học của lớp vào lúc 8h00 theo nội dung đã triển khai tại cuộc họp GVCN.

-Các lớp tiến hành họp PHHS giữa năm học tại các phòng học của lớp vào lúc 14h00 theo nội dung đã triển khai tại cuộc họp GVCN.