''

Ngày 22 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Một số kế hoạch đặc trưng

Một số kế hoạch đặc trưng

Cập nhật lúc : 17:42 02/10/2013  

Kế hoạch tổ chức Hội nghị CBCNV năm học 2013-2014.

SỞ GD&ĐT TT HUẾ

TRƯỜNG THPT A LƯỚI

Số: 02/KH – THPTAL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do- Hạnh phúc

 

                  A Lưới, ngày 24  tháng  09  năm 2013

 

KẾ HOẠCH

 

“Tổ chức Hội nghị CB CN VC năm học 2013 - 2014”

 

 Thực hiện công văn số: 1756/LT-HD-SGDĐT-CĐN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn nội dung, quy trình Hội nghị cán bộ công chức (HNCBCC) trong các trường học và cơ quan giáo dục năm học 2013-2014.  

 

Nay nhà trường và Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch và thời gian tổ chức Hội nghị CB CN VC trường THPT A Lưới với nội dung như sau:

 

I/ Mục đích yêu cầu:

 

1. Phát huy dân chủ trong hoạt động của trường học để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch giáo dục trong năm học 2013 - 2014.

 

2. Thống nhất nội dung nghị quyết hội nghị CB – VC của đơn vị. Thống nhất các chỉ tiêu, giải pháp, quyết tâm ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới.

 

3. Tổ chức hội nghị với tinh thần gọn nhẹ, nghiêm túc, thẳng thắn, dân chủ, đoàn kết, thiết thực; được sự góp ý và thống nhất của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong hội đồng sư phạm nhà trường.

 

II/ Nội dung hội nghị:

 

1. Thời gian: 

 

-     Thời gian tổ chức hội nghị ở tổ trước ngày 26/9/2013.

 

-     Thời gian tổ chức hội nghị cốt cán: Lúc 8h00 sáng ngày 28/9/2013 (thứ 7).

 

-     Thời gian tổ chức hội nghị toàn trường: Lúc 13h30 chiều ngày 28/9/2013 (thứ 7).

 

2. Địa điểm:  Tại Hội trường.

 

3. Thành phần:

 

-     Đại biểu mời: Lãnh đạo Huyện, đại diện hội cha mẹ học sinh, …….

 

-     Toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.

 

4. Công tác chuẩn bị:

 

a. Phân công chuẩn bị nội dung:

 

-     Thứ 2(23/9): Các Tổ chức đoàn thể nhận dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học tại văn thư.

 

-     Từ 23/9-26/9: Các Tổ chức đoàn thể góp ý cho dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2013-2014  và nộp biên bản góp ý cho BGH vào sáng thứ 6 tại T Đoàn.

 

-     Chuẩn bị báo cáo công tác tài chính và xây dựng bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014 (Đ/c Trang).

 

-     Chuẩn bị dự toán kinh phí chi Hội nghị(Cô Trang).

 

-     Chuẩn bị báo cáo hoạt động của BTTND và phương hướng hoạt động của BTTND trong năm học 2013-2014 (Đ/c Cường).

 

-     Chuẩn bị phô tô, in ấn tài liệu, giấy mời; nước uống phục vụ hội nghị (Văn thư).

 

-     Tiếp tân: Cô Khánh Hòa, Cô Nhi, Cô Lê Thủy, Cô Hồ Thủy.

 

-     Các Tổ CM, các đồng chí được phân công có trách nhiệm chuẩn bị nội dung chu đáo.

 

 b.  Phân công chuẩn bị trang trí hội nghị: (Đoàn Thanh niên)

 

-     Chuẩn bị hội trường (80 chỗ ngồi). Bàn chủ tọa (03 chỗ ngồi); bàn thư ký (02 chỗ ngồi); bàn đại biểu (10 chỗ ngồi), tất cả có khăn trải bàn và bình hoa. Chuẩn bị loa máy âm thanh và bục phát biểu.

 

-     Văn nghệ: Khoảng 5 tiết mục.

 

-     Lưu ý: Chuẩn bị phương án nếu mất điện.

 

-     Trang trí: Trên phông có ngôi sao, có tượng Bác Hồ; khẩu hiệu:

 

TRƯỜNG THPT A LƯỚI

 

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC

 

NĂM HỌC 2013-2014

 

                               A Lưới, ngày 28 tháng 09 năm 2013

 

     - Băng rôn treo trước cổng: : “NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI BIỂU VỀ DỰ HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRƯỜNG THPT A LƯỚI”

 

 c. Trang phục Hội nghị:

 

- Nam: Veston, đeo caravat. Nữ: Áo dài hoặc váy.

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội nghị cán bộ viên chức năm học 2013-2014. Đề nghị các các đồng chí được phân công thực hiện nghiêm túc.

 

 

 

                     TM. BAN GIÁM HIỆU

 

             P.Hiệu trưởng

 

                                                                                     (Đã ký)

                                                                                    Đàm Thị Hoa