''

Ngày 22 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Một số kế hoạch đặc trưng

Một số kế hoạch đặc trưng

Cập nhật lúc : 10:21 26/11/2013  

Kế hoạch thi Olympic Tiếng Anh qua mạng Internet(IOE) năm học 2013-2014

SỞ GD&ĐT TT.HUẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT A LƯỚI

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/KH- THPTAL

 

Alưới, ngày 15 tháng 11 năm 2013

 KẾ HOẠCH

THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET(IOE)

NĂM HỌC 2013-2014

 

- Căn cứ công văn số 7343/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2013 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc triển khai Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) năm học 2013-2014;

- Căn cứ công văn số 2237/SGDĐT-GDTrH ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo TT Huế về việc hướng tổ chức thi Olimpic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2013-2014;

- Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 của Trường THPT A Lưới. Ban Tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp trường lần 3 xây dựng kế hoạch như sau:

I. Mục đích:

- Tạo điều kiện cho HS tự rèn luyện để nâng cao kiến thức.

- Đẩy mạnh việc Ứng dụng CNTT trong học tập .

- Tạo điều kiện cho HS làm quen và sử dụng Internet là một phương thức học tập.

          - Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để HS giao lưu học tập.

II. Nội dung:

- Thực hiện tuyên truyền rộng rãi đến HS toàn trường mục đích và ý nghĩa cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet qua Website của trường và thông qua các buổi sinh hoạt, chào cờ đầu tuần.

- Hướng dẫn HS đăng ký thành viên và đọc các hướng dẫn trên Web http//ioe.go.vn.

- Động viên HS tham gia tích cực giải các vòng thi tự luyện ở nhà hoặc thông qua các tiết thực hành tin.

- Các thành viên BTC kiểm tra xác nhận danh sách thí sinh đăng ký dự thi được mạng được chấp nhận

- Tham mưu với lãnh đạo nhà trường chuẩn bị cơ sở vật chất (máy tính, đường mạng, giải thưởng…….)

- Tạo mã số thi cấp trường vào ngày 30/11/2013.

- Xác nhận kết quả từng đợt thi và tham mưu cho BGH phát thưởng cấp trường.

- Tiếp tục động viên học sinh tham gia các vòng tiếp theo. 

 

III. Kế hoạch thực hiện:

1. Từ 1/11 đến 10/11/2013:

- Bộ phận kỹ thuật kiểm tra CSVC, máy vi tính, đường truyền mang.

- Tổ trưởng CM triển khai cụ thể kế hoạch đến GV trong tổ, phân công GV phụ trách các lớp.

2. Từ 11/11 đến 29/11/2013:

- GVBM  lập danh sách HS dự thi từ vòng 1 đến vòng 15 và nộp lại cho TTCM(cô Minh).

- Kiểm tra thông tin cá nhân của học sinh trên cổng thi.

- Học sinh tự tham gia thi và vượt qua vòng thi thứ 15.

3. Từ 02/12 đến 03/12/2013:

- Tổ trưởng CM báo cáo ds dự thi cho BTC.

- Thư ký tổng hợp danh sách HS thi vượt qua vòng 15 báo cáo cho BTC.

4. Từ 04/12 đến 05/12/2013:

- Họp BTC cuộc thi vòng sơ loại(Vòng 16).

5. Từ 07/12 đến 08/12/2013:

- Vòng sơ loại thi IOE cấp trường được tổ chức vào ngày 7-8/12/2013 theo lich như sau: 

Khối

Thời gian

Ghi chú

10

 7h30  đến 8h00 hoặc 13h30 đến 14h00

 

11

 8h30  đến 9h00 hoặc 14h30 đến 15h00

 

12

 9h30  đến 10h00 hoặc 15h30 đến 16h00

 

 

6. Từ 09/12/2013 đến 10/01/2014:

- Công bố kết quả vòng thi sơ loại cấp trường.

- Học sinh tự tham gia thi vòng 16 đến vòng 20 và vượt qua vòng thi thứ 20.

- Thư ký tổng hợp danh sách HS thi vượt qua vòng 20 báo cáo cho BTC.

7. Ngày 12/01/2014: Thi IOE cấp huyện.

Khối

Thời gian

Ghi chú

10

7h30 đến 8h00

 

11

8h30 đến 9h00

 

12

9h30 đến 10h00

 

8. Từ 13/01/2014 đến 20/03/2014:

- Công bố kết quả vòng thi cấp Huyện và công bố giải.

- Thành lập đội thi IOE cấp Tỉnh.

- GV Anh văn bồi dưỡng kiến thức cho đội thi IOE cấp Tỉnh.

- Học sinh tự tham gia thi vòng 20 đến vòng 25 và vượt qua vòng thi thứ 25.

- Thư ký tổng hợp danh sách HS thi vượt qua vòng 20 báo cáo cho BTC.

- Tổ chức tham gia thi Cấp Tỉnh.

9. Ngày 22/03/2014: Thi IOE cấp Tỉnh.

Khối

Thời gian

Ghi chú

10

7h30 đến 8h00

 

11

8h30 đến 9h00

 

12

9h30 đến 10h00

 

 

 10. Ngày 27/03/2014: Tổng kết cuộc thi IOE cấp Tỉnh.

Trên đây là kế hoạch tham gia cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) năm học 2013-2014. Đề nghị các Tổ chuyên môn liên quan triển khai và thực hiện nghiêm túc./.

   Nơi nhận:

- BGH;

- Tổ NN, Toán- Tin(thực hiện);

- Lưu:

+ Website Trường.

+ VT.

TM. BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Đàm Thị Hoa

Tải file