''

Ngày 22 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Một số kế hoạch đặc trưng

Một số kế hoạch đặc trưng

Cập nhật lúc : 10:29 09/12/2013  

Kế hoạch thi học kỳ I, năm học 2013-2014

SỞ GD&ĐT TT HUẾ

TRƯỜNG THPT A LƯỚI

       

  Số: 10/KH-THPT AL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do- Hạnh phúc


                         A Lưới, ngày 30 tháng 11 năm 2013

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 – 2014.

- Căn cứ nhiệm vụ năm học 2013-2014;

- Căn cứ công văn số 2311/SGD&ĐT-GDTrH của Sở GD&ĐT ngày 25/11/2013 về việc Kiểm tra HKI và báo cáo kết quả kiểm tra cấp THPT;

           - BGH xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ I, năm học 2013-2014 với những nội dung như sau:

1. Hình thức kiểm tra:

- Toàn trường kiểm tra tập trung 12 môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh, Tin, GDCD, KTCN, KTNN.

- Hai môn Thể dục và Quốc phòng không kiểm tra tập trung, giáo viên tự ôn tập và bố trí kiểm tra trong các tiết học của tuần 17(trước ngày 22/12/2013).

2. Nội dung ôn tập:

- GV ra đề kiểm tra phải chịu trách nhiệm về giới hạn chương trình, câu hỏi ôn tập hoặc đề cương;phải thống nhất trong toàn Tổ về ma trận đề, chậm nhất đến ngày 10/12/2013.

- Chú ý:

+ Khối 12 không hạn chế chương trình, bảo đảm phải dạy hết chương trình tuần 14 của học kỳ I. Giáo viên chậm chương trình phải dạy bù, nếu chậm so với quy định phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

+ Số tiết phụ đạo khối 12 đối với 3 môn Toán, Văn, Anh văn đã được giáo viên sử dụng để dạy chính khóa. Do đó, nhà trường đề nghị GV dành 2 tuần 16, 17 để dạy phụ đạo, các tiết phụ đạo được đánh số thứ tự từ PĐ(1) đến PĐ(12) .

+ Các môn còn lại dành tuần 17 để ôn tập học kỳ 1 theo kế hoạch đầu năm.

3. Phân công ra đề:

- Khối 12 kiểm tra theo đề của Sở các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh.

- Khối 10 và 11 và các môn còn lại của khối 12 thi theo đề của trường; GV được phân công chịu trách nhiệm ra đề và đáp án. Đề thi ra theo hình thức trắc nghiệm khách quan hoặc theo hình thức tự luận.

- Số lượng câu hỏi phụ thuộc đặc thù từng môn.

Chú ý:

+ Đề kiểm tra và đáp án phải theo mẫu và chuyển trực tiếp vào địa chỉ email: vosidoan@yahoo.com chậm nhất là ngày 14/12/2013.

+ Phải bảo mật đề tuyệt đối, lộ đề và sai sót GV ra đề phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đề kiểm tra bảo đảm đúng trọng tâm chương trình, phù hợp với đối tượng HS: không quá khó nhưng cũng không quá dễ đến mức hạ thấp yêu cầu giáo dục. Đề phải phù hợp với thời gian quy định: Văn, Toán: 90 phút, các môn khác: 45 phút (không kể thời gian phát đề).

4. Cấu trúc đề thi: Thực hiện theo CV số 9550/BGD-ĐT/KTKĐCLGD ngày 13/10/2008 của Bộ GD&ĐT.

5. Phân công phòng kiểm tra:

a. Khối 12:

+ Xáo trộn toàn khối theo thứ tự ABC; từ P.1 đến P. 12, mỗi phòng 24 HS.

+ Chỗ ngồi của HS được sắp xếp theo SBD và được thay đổi theo từng môn thi.

+ Thời gian: Tuần 18-19. Từ 23-31/12/2013.

 

Lịch kiểm tra:

Ngày kiểm tra

Môn kiểm tra

Thời gian bắt đầu phát đề

Thời gian làm bài

Sáng 23/12/2013

GDCD

KTCN

7:30

8:45

45 phút

45 phút

Sáng 26/12/2013

Ngữ văn

Vật lý

7:30

9:45

90 phút

45 phút

Sáng 27/12/2013

Ngoại ngữ

Sinh học

7:30

9:00

45 phút

45 phút

Sáng 28/12/2013

Toán

Lịch sử

7:30

9:45

90 phút

45 phút

Sáng 30/12/2013

Địa lý

Hóa học

7:30

9:00

45 phút

45 phút

Sáng 31/12/2013

Tin học

7:30

45 phút

 

b. Khối 10 và khối 11:

+ Xáo trộn toàn khối theo thứ tự ABC; từ P.1 đến P. 16, tùy theo mỗi phòng nhà trường sẽ bố trí cho thích hợp.

+ Chỗ ngồi của HS được sắp xếp theo SBD và được thay đổi theo từng môn thi.

+ Thời gian: Tuần 18-19. Từ 23-31/12/2013

Lịch kiểm tra:

Ngày kiểm tra

Môn kiểm tra

Thời gian bắt đầu phát đề

Thời gian làm bài

Chiều 23/12/2013

GDCD

KTCN-KTNN

13:30

14:35

45 phút

45 phút

Chiều 26/12/2013

Ngữ văn

Vật lý

13:30

15:30

90 phút

45 phút

Chiều 27/12/2013

Toán

Lịch sử

13:30

15:30

90 phút

45 phút

Chiều 28/12/2013

Địa lý

Hóa học

13:30

14:35

45 phút

45 phút

Chiều 30/12/2013

Ngoại ngữ

Sinh học

13:30

14:35

45 phút

45 phút

Chiều 31/12/2013

Tin học

13:30

45 phút

 

- TKHĐ chịu trách nhiệm chính, cùng giáo vụ làm danh sách HS theo phòng thi đã quy định như trên và dán tại các phòng thi chậm nhất là chiều thứ Hai(21/12/2013); hoàn thành các hồ sơ liên quan đến kiểm tra học kỳ trước ngày 22/12/2013 trình T. Đoàn tổng kiểm tra vào ngày 22/12/2013.

6. Đăng ký in và nhận đề kiểm tra HKI khối 12:

- Đăng ký in đề: Thầy Đoàn làm bản đăng ký (theo mẫu) gửi Sở (qua phòng GDTrH) trước ngày 02/12/2013.

- Nhận đề kiểm tra: Thầy Đoàn nhận đề tại Sở vào ngày 24/12/2013 (từ 14h đến 16h).

Trên đây là một số nội dung chủ yếu liên quan đến kiểm tra học kỳ I năm học 2013– 2014, yêu cầu CBGVNV thực hiện nghiêm túc. 

 

Nơi nhận:                                                                       

- Phòng GDTrH Sở GD&ĐT: báo cáo;

- Các Phó Hiệu trưởng: chỉ đạo;

- Các TTCM: chỉ đạo thực hiện;

- Lưu.                                                                                                                  

              TM. BAN GIÁM HIỆU

                   Hiệu trưởng

                      (Đã ký)

                  Đàm Thị Hoa