''

Ngày 23 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Công tác Chủ nhiệm

Công tác Chủ nhiệm

Cập nhật lúc : 08:47 18/03/2016  

THÔNG BÁO VV KẾT HỢP GIÁO DỤC HỌC SINH

SỞ GD & ĐT TT HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT A LƯỚI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 39/TB - THPTAL

 

                           ALưới, ngày 14 tháng 03 năm 2016

 

 

 

THÔNG BÁO

 

(V/v giáo dục học sinh)

 

 

 

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

 

Căn cứ kế hoạch năm học 2015 – 2016 của nhà trường;

 

            Căn cứ phân công công tác chủ nhiệm lớp năm học 2015 – 2016 của nhà trường;

 

            Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường;

 

           

 

            Hiện nay theo kế hoạch tuần 28 thực học của nhà trường thì chương trình giảng dạy đã gần hết học kỳ II, cả năm học của năm học 2015 – 2016. Kết quả giáo dục học sinh của GVCN, GVBM, Đoàn TN,… có nhiều chiều hướng tích cực, nề nếp, chuyên cần, lao động, giáo dục hướng nghiệp, NGLL, phong trào thi đua dạy tốt – học tốt,… được duy trì thường xuyên, liên tục,…. Tuy nhiên tình hình học sinh vắng học nhiều buổi, bỏ tiết nhiều lần ngày càng tăng, học sinh nhuộm tóc màu, học sinh hút thuốc lá, học sinh vi phạm trang phục, học sinh sử dụng điện thoại di động trong giờ học, ý thức tự giác trong học tập, rèn luyện,… chưa cao. Vì vậy, nhà trường gửi thông báo này đến toàn bộ 25 GVCN lớp với nội dung như sau:

 

            1). Yêu cầu GVCN kết hợp với BGH mời Phụ huynh cùng với học sinh vắng học quá 25 buổi, bỏ tiết quá 25 lần, học sinh nhuộm tóc màu, để tóc kiểu, học sinh có sử dụng thuốc lá thậm chí bia rượu,… (theo mẫu GVCN mời PH). Đặc biệt những trường hợp GVCN đã làm việc với Phụ huynh 2 đến 3 lần mà học sinh vẫn chưa tiến bộ, chưa thay đổi hành vi thì gửi theo mẫu Ban giám hiệu mời PH giúp thầy Chinh.

 

            2). Thống nhất thời gian, địa điểm với thầy Chinh qua điện thoại vì thầy Chinh đang học ở Huế nhưng thầy Chinh dành thời gian giải quyết công việc như sau:

 

            + Khối chiều: Sáng thứ 6 từ tiết 1 đến tiết 5 (ngày 18/3/2016), sáng thứ 7 từ tiết 1 đến tiết 4 (ngày 19/3/2016).

 

            + Khối sáng: Chiều thứ 6 từ tiết 6 đến tiết 10 (ngày 18/3/2016), chiều thứ 7 từ tiết 6 đến tiết 9 (ngày 19/3/2016).

 

            + Cả ngày chủ nhật: (ngày 20/3/2016).

 

            3). Những lớp nào có học sinh đánh nhau thì GVCN họp xét kỷ luật trước tập thể lớp, sau đó gửi biên bản, hình thức đề nghị nhà trường kỷ luật kèm giấy mời PHHS. 

 

4). Những học sinh đã bỏ học thì đề nghị GVCN gặp Phụ huynh ký xác nhận, ghi lý do bỏ học rõ ràng (theo mẫu đính kèm), nộp cho Cô Hòa giáo vụ.

 

5). Đóng dấu và photo giấy mời tại Văn thư trước ngày thứ 6.

 

            Nhận được thông báo này yêu cầu 25 GVCN lớp nghiêm túc thực hiện ./.

 

 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- BGH;

 (Đã ký)

- 25 GVCN;

 

- Bảng TB, Website nhà trường;

 

- Lưu VT.

Lê Đình Chinh