''

Ngày 25 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Công tác Chủ nhiệm

Công tác Chủ nhiệm

Cập nhật lúc : 15:18 03/09/2014  

SỔ KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2014 - 2015

TRƯỜNG THPT A LƯỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ CHỦ NHIỆM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

                               A Lưới, ngày ….. tháng ….. năm 2014

                                               

 

SỔ KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM

NĂM HỌC 2014 – 2015

 

 

Họ và tên giáo viên: ………………………………………………………………..

Lớp chủ nhiệm: …………………………………………………………………….

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

1. Tình hình lớp:

+ Tổng số học sinh đầu năm : …….

   Trong đó:   

- Số học sinh nam:

 

- Số học sinh nữ:

 

- Con TB; Bệnh binh               

 

- Con Liệt sĩ

 

- Xã, Thôn hỗ trợ ĐBKK

 

- Con gia đình có công CM

 

- Bị bỏ rơi

 

- Hưởng trợ cấp xã hội

 

- Con LLVT

 

- Con Anh hùng LLVT

 

- Khuyết tật

 

- Học sinh thuộc diện hộ nghèo

 

- Học sinh thuộc diện cận hộ nghèo

 

- Học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ

 

- Học sinh cư trú thôn 135 hay 116

 

- BHYT (nơi cấp)

 

- Lưu ban (nếu có)

 

- Đoàn viên

 

  

+ Hạnh kiểm (năm học trước)     

Hạnh kiểm

Số lượng

Tỉ lệ %

Tốt

 

 

Khá

 

 

Trung bình

 

 

Yếu

 

 

Kém

 

 

 

+ Học lực (năm học trước)

                       

Học lực

Số lượng

Tỉ lệ %

Giỏi

 

 

Khá

 

 

Trung bình

 

 

Yếu

 

 

Kém

 

 

            2. Cơ cấu tổ chức lớp:

            a. Cán bộ lớp:          

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

1

 

Lớp trưởng

2

 

Lớp phó học tập

3

 

Lớp phó đời sống

4

 

Lớp phó VTM

5

 

Lớp phó Lao động

6

 

Thư ký

7

 

Bí thư

8

 

Phó Bí thư

9

 

Ủy viên BCH CĐ

            b. Cơ cấu lớp:

            Lớp được chia thành 4 tổ:

           

Tổ

Tổng số học sinh

Tổ trưởng

Tổ phó

Tổ 1

….

Họ và tên…

Họ và tên…

Tổ 1

….

Họ và tên…

Họ và tên…

Tổ 1

….

Họ và tên…

Họ và tên…

Tổ 1

….

Họ và tên…

Họ và tên…

           

c. Hội phụ huynh học sinh:

 

STT

HỌ VÀ TÊN PH

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

CHỔ Ở HIỆN TẠI

01

Hồ Hải  

Anh

Hội trưởng

 

 

 

Hội phó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

3. Sơ yếu Lý lịch học sinh:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI

CHỔ Ở HIỆN TẠI

01

Nguyễn Tuấn

Anh

27/9/1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

4. Những thuận lợi và khó khăn:

a. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo của BGH nhà trường, GVCN luôn theo dõi sâu sát đến từng đối tượng HS.

- GVBM đã hướng dẫn phương pháp học tập bộ môn cho các em, đa số các em đã xác định được động cơ học tập đúng đắn nên có nhiều cố gắng trong học tập qua việc chuẩn bị bài mới và học bài cũ ở nhà, chuẩn bị dụng cụ học tập và có tinh thần thi đua học tốt

- Học sinh có đầy đủ dụng cụ học tập, có bộ sách GK……………………………….

- Một số HS có động cơ học tập tốt, được sự quan tâm chú ý của phụ huynh………..

- Ban cán sự nhiệt tình năng nổ và luôn hoàn thành nội dung công việc được giao…        

- Tập thể lớp đoàn kết, có tinh thần giúp đỡ lần nhau trong học tập…………………

- 100% HS thực hiện đúng tác phong khi đến lớp……………………………………

b. Khó khăn:

- Một số HS chưa xác định đúng động cơ học tập, chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập như: không soạn bài, không học bài cũ, không phát biểu xây dựng bài, không chú ý nghe giảng, Không làm bài tập trước khi đến lớp

- Một số HS chưa có ý thức trong việc chấp hành nội quy của trường, lớp

- Một số HS yếu thiếu sự cố gắng trong học tập, tiếp thu bài còn quá chậm

- Một số HS vì điều kiện nên thiếu sự quan tâm của gia đình.

- …………………………………………………………………………………………

5. Nguyên nhân của những công việc chưa đạt yêu cầu đề ra năm học trước:

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC:

1/ Duy trì số lượng:

- 100% HS đi học chuyên cần, vắng học phải có giấy xin phép của phụ huynh……

- Duy trì tốt số lượng học sinh từ đầu năm đến cuối năm học, không có HS bỏ học giữa chừng.

- …………………………………………………………………………………………

* Biện pháp

- GVCN thực hiện tốt vai trò của mình, ngay từ đầu năm học GVCN tìm hiểu nắm bắt tình hình chuyên cần của lớp, kiếm tra sĩ  HS số hằng buổi, theo dõi HS vắng học không lý do.

- …………………………………………………………………………………………

2/ Giáo dục hạnh kiểm:

a/ Chỉ tiêu:

- 100% hs của lớp học tập, thảo luận nội quy, thực hiện tốt nội quy học sinh các quy định đối với điều lệ trường trung học.

- 100% học sinh trên từng buổi học không bỏ giờ, bỏ tiết.

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………

Xếp loại

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

Kém

Số lượng

 

 

 

 

 

Phần trăm

 

 

 

 

 

b/ Biện pháp:

- Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp có năng lực và gương mẫu.

- Thường xuyên củng cố nền nếp lớp, xây dựng ý thức phê và tự phê bình trong học sinh.

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………

3/ Học tập:

    a/ Chỉ tiêu:

- 100 % HS thực hiện tốt phong trào thi đua tuần học tốt, tiết học tốt,…………………

- …………………………………………………………………………………………

Xếp loại

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

Kém

Số lượng

 

 

 

 

 

Phần trăm

 

 

 

 

 

- 100% học sinh đủ điều kiện xét dự thi TN THPT (K12).

- ….. % thi đậu TN THPT(K12).

- ….. % thi đậu ĐH, CĐ,…(K12).

  b/ Biện pháp:

- Mỗi học sinh cố đầy đủ bộ sách giáo khoa, dụng cụ học tập.

- Phát huy tốt ban cán sự bộ môn và tận dụng triệt để 15 phút đầu giờ để kiểm tra, truy bài và hướng dẫn giải bài tập tại lớp.

- Yêu cầu học sinh phải có góc học tập ở nhà, chú trọng việc tự học ở nhà đối với từng HS.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế kiểm tra thi cử.

- HS yếu kém tham gia học phụ đạo đầy đủ. GVCN theo dõi và đánh giá vào cuối tuần học.

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………

4/ Lao động:

  a/ Chỉ tiêu:

- 100% HS tham gia đầy đủ các buổi lao động theo kế hoạch của nhà trường.

  b/ Biện pháp:

- Quán triệt học sinh tham gia đầy đủ các buổi lao động trường, lớp, ý thức bảo vệ môi trường, lao đông tập thể.

- Giáo dục HS có tinh thần hăng say tích cực, ý thức tốt trong lao động xây dựng cảnh quan, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp. Phối hợp chặt chẽ với GV HD lao động trong nhận xét đánh giá HS lao động.

5/ Giáo dục NGLL:

  a/ Chỉ tiêu:

-  100 % HS tham gia đầy đủ các hội thi văn hóa, văn nghệ do trường, Đoàn, cấp trên tổ chức.

- 100% HS tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa, học thể dục, học tập tốt các tiết HĐGDNGLL.

- Tuyên truyền vận động HS tham gia bảo hiểm Y tế, Thân thể.

- 100% học sinh tham gia đầy đủ các đợt quyên góp ủng hộ người nghèo, làm tốt các kế hoạch nhỏ…

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………

  b/ Biện pháp:

- Nhắc nhở, động viên, quán triệt HS tham gia đầy đủ có chất lượng.

- Tổ chức tốt các tiết HĐGDNGLL theo kết hoạch với nhiều hình thức phong phú nhằm thu hút sự tham gia của học sinh, đồng thời giáo dục ý thức tinh thần tập thể, hình thành cho học sinh kỷ năng giao tiếp, ứng xử xã hội.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho hs, khuyến khích hs tham gia.

- …………………………………………………………………………………………

6/ Phong trào:

a/ Chỉ tiêu:

- …………………………………………………………………………………………

b/ Biện pháp:

- …………………………………………………………………………………………

7/ Về công tác vệ sinh môi trường:

a/ Chỉ tiêu:

- …………………………………………………………………………………………

b/ Biện pháp:

- …………………………………………………………………………………………

 

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

1. Tháng 9 năm 2014:

Tuần

Nội dung

Biện pháp

Kết quả

1

Từ 25/8 đến 30/8

 

 

 

2

Từ 1/9 đến 6/9

 

 

 

3

Từ 8/9 đến 13/9

 

 

 

4

Từ … đến…

 

 

 

 

2. Tháng 10 năm 2014:

Tuần

Nội dung

Biện pháp

Kết quả

1

Từ … đến…

 

 

 

2

Từ … đến…

 

 

 

3

Từ … đến…

 

 

 

4

Từ … đến…

 

 

 

Tương tự cho đến tháng 5 năm 2015…..

 

Duyệt Hiệu trưởng

Người lập kế hoạch

 

GVCN