''

Ngày 23 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Công tác Chủ nhiệm

Công tác Chủ nhiệm

Cập nhật lúc : 14:59 09/12/2013  

MẪU BẢN CAM KẾT CỦA PH VÀ HS KHÔNG VI PHẠM NỘI QUY LỚP, TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

 

 

 

 

 

 

BẢN CAM KẾT

 

Kính gửi:   + Giáo viên chủ nhiệm lớp ..... trường THPT A Lưới.

Em tên là: .................................................... học sinh lớp ..... trường THPT A Lưới.

          Lý do em viết bản cam kết này xin trình bày như sau:

Trong quá trình học tập từ đầu học kỳ I của năm học 2013 – 2014 đến nay bản thân em đã không chấp hành nội quy quy chế của lớp cũng như của trường, cụ thể:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

          Vì vậy, trước GVCN lớp cùng Thầy Cô bộ môn em và gia đình em xin hứa là không vi phạm nội quy nữa, em xin Thầy Cô giáo tha thứ cho em. Nếu từ nay em vẫn tiếp tục vi phạm ..........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

thì em và gia đình xin chịu mọi hình thức kỷ luật của tập thể lớp cùng GVCN và tập thể lớp, GVCN có quyền đề nghị kỷ luật hoặc đuổi học gửi lên BGH.

 Em và gia đình xin chân thành cám ơn.

 

                                                                                                       A Lưới, ngày ..... tháng ..... năm 2014

Phụ huynh học sinh

         Người viết bản cam kết

 (ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của Giáo viên chủ nhiệm lớp .....

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................