''

Ngày 25 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Công tác Chủ nhiệm

Công tác Chủ nhiệm

Cập nhật lúc : 08:46 18/03/2016  

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM THÁNG 3 NĂM 2016

 

SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT A LƯỚI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 40/KHCN – THPT AL

                         

                      A Lưới, ngày 14 tháng 03 năm 2016

 

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM THÁNG 03/2016

 NĂM HỌC 2015 – 2016

-----

 

            - Căn cứ Kế hoạch năm học 2015 – 2016 của trường THPT A Lưới;

            - Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường;

            BGH xây dựng Kế hoạch chủ nhiệm tháng 03/2016 năm học 2015 – 2016 như sau:

            I. Các nhiệm vụ trọng tâm.

1. Về nề nếp:

- Ổn định nề nếp theo quy định, Duy trì sĩ số học sinh, đề nghị GVCN đánh vắng, kiểm diện đầu giờ, theo dõi chuyên cần của học sinh (không bỏ mặc cho BCS lớp).

- Tiếp tục phối kết hợp với BGH mời PH có học sinh vắng học bỏ tiết nhiều buổi, học sinh có sử dụng rượu bia, hút thuốc lá, học sinh nghiện game, học sinh thường xuyên thay đổi kiểu tóc,….. theo thông báo số 39/TB-THPTAL  để giáo dục học sinh.

3. Công tác vệ sinh môi trường, lao động.

      + GVCN chỉ đạo học sinh lao động tổng dọn vệ sinh lớp học hàng ngày.

+ GVCN nhắc nhở học sinh bảo vệ tài sản, CSVC trong phòng học theo biên bản đã bàn giao, tài sản, CSVC trong trường, nhà vệ sinh học sinh.

+ Nhắc nhở học sinh không ăn kẹo cao su, ăn quà vặt, để rác trong hộc bàn, vứt rác bừa bãi khu vực hành lang, cầu thang, tầng 2 xuông tầng 1, nhà để xe GV, học sinh, sân trường….

+ GVCN chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi, nắm tình hình học sinh đi lao động theo kế hoạch của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kế hoạch lao động tổng dọn vệ sinh của nhà trường.

3. Một số công tác khác:

- Đề nghị GVCN quản lý tốt học sinh trong tiết chào cờ đầu tuần và sinh hoạt lớp.

- BGH tiếp tục dự giờ 1 số tiết sinh hoạt lớp.

- Nhắc nhở học sinh tích cực thực hiện phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

          II. Kế hoạch cụ thể.

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

Tuần 26

(29/2 -05/03/2016)

Ổn định nề nếp, chuyên cần, học tập theo TKB mới.

Toàn trường  GVCN – PH – HS

 

Lao động theo kế hoạch.

GVCN mời PH có học sinh vắng học, bỏ tiết nhiều buổi.

Tuần 27

(07-12/03)

Ổn định nề nếp, chuyên cần, học tập.

Toàn trường  GVCN – PH – HS

 

Lao động theo kế hoạch.

Sinh hoạt lớp bình thường.

Tuần 28

(14-19/03)

Ổn định nề nếp, chuyên cần, học tập.

Toàn trường 

 

Lao động theo kế hoạch.

GVCN – HS

 

GVCN kết hợp với BGH mời PH có học sinh vắng học, bỏ tiết nhiều buổi……..

BGH – GVCN – PH – HS

 

Sinh hoạt lớp ngoài trời nếu trời không mưa (Buổi sáng lớp 10B6, chiều lớp 11B5).

GVCN – HS

 

 

 

Tuần 29

(21-26/03)

Ổn định nề nếp, chuyên cần, học tập.

Toàn trường 

 

GVCN kết hợp với BGH mời PH có học sinh vắng học, bỏ tiết nhiều buổi.

BGH – GVCN – PH – HS

 

Nhắc nhở học sinh bảo vệ tài sản, CSVC.

GVCN – HS

 

Lao động theo kế hoạch. Tổng dọn vệ sinh lớp học, sân trường, nhà Hiệu bộ…

GVCN – HS

 

Sinh hoạt lớp bình thường. Sinh hoạt lớp ngoài trời nếu trời không mưa (Buổi sáng lớp 10B7, chiều lớp 11B6).

Tuần 30

(28/3-02/4/2016)

Ổn định nề nếp, chuyên cần, học tập.

Toàn trường 

 

Lao động theo kế hoạch.

GVCN – HS

 

Sinh hoạt lớp bình thường.

GVCN – HS

 

Nhắc nhở học sinh kiểm tra bù các môn, kiểm tra học kỳ theo kế hoạch chuyên môn.

GVCN – HS

 

 

          Trên đây là kế hoạch công tác chủ nhiệm tháng 03/2016 năm học 2015 – 2016. Yêu cầu các tổ chức đoàn thể, GVCN và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- BGH;

 

- Đoàn TN;

 

- 25 GVCN;

 (Đã ký)

- Bảng TB, Website nhà trường;

 

- Lưu VT.

Lê Đình Chinh