''

Ngày 25 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Công tác Chủ nhiệm

Công tác Chủ nhiệm

Cập nhật lúc : 09:05 10/01/2016  

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM THÁNG 01 - 2016

 

SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT A LƯỚI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/KHCN – THPTAL

                          A Lưới, ngày 04 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM THÁNG 01/2016

 NĂM HỌC 2015 – 2016

-----

 

            - Căn cứ Kế hoạch năm học 2015 – 2016 của trường THPT A Lưới;

            - Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường;

            BGH xây dựng Kế hoạch chủ nhiệm tháng 01/2016 năm học 2015 – 2016 như sau:

            I. Các nhiệm vụ trọng tâm.

1. Công tác tổ chức:

- Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn giao thông (ATGT) xe đạp điện, xe máy điện; phát động cuộc thi (ATGT) và cuộc thi giao thông học đường lần thứ nhất năm học 2015 – 2016 GVCN thực hiện theo Công văn của Sở.

- Tổ chức Họp Phụ huynh học sinh các lớp giữa năm.

2. Về nề nếp:

- Ổn định nề nếp theo quy định, Duy trì sĩ số học sinh, đề nghị GVCN đánh vắng, kiểm diện đầu giờ, theo dõi chuyên cần của học sinh (không bỏ mặc cho BCS lớp).

- Tiếp tục phối kết hợp với BGH mời PH có học sinh vắng học nhiều buổi.

- Lập danh sách học sinh có sử dụng rượu bia, hút thuốc lá, học sinh nghiện game, học sinh thường xuyên thay đổi kiểu tóc, nhuộm tóc, sâu tai, học sinh đi xe máy đến trường và để xe máy ngoài nhà dân… và kết hợp với BGH mời PHHS, giáo dục học sinh.

3. Công tác vệ sinh môi trường, lao động.

      + GVCN chỉ đạo học sinh lao động theo kế hoạch.

+ GVCN nhắc nhở học sinh bảo vệ tài sản, CSVC trong phòng học theo biên bản đã bàn giao, tài sản, CSVC trong trường, nhà vệ sinh học sinh.

+ GVCN chỉ đạo học sinh lau chùi máy tính từ phòng 1 – 5; Phòng 13; Quét mạng nhện trong tất cả các phòng học vào ngày thứ 5 hàng tuần (sáng sau tiết 3, chiều sau tiết 8).

+ Nhắc nhở học sinh không ăn kẹo cao su trong lớp học.

+ Nhắc nhở học sinh không ăn quà vặt, bánh kẹo và để rác trong hộc bàn. Vứt rác từ tầng 2 xuống mái tôn nhà để xe học sinh, khu vực sân trường, để rác đúng nơi quy định.

4. Một số công tác khác:

- Đề nghị GVCN quản lý tốt học sinh trong tiết chào cờ đầu tuần và sinh hoạt lớp.

- BGH tiếp tục dự giờ 1 số tiết sinh hoạt lớp.

- Nhà trường, đoàn TN phát động phong trào thi đua đợt 2.

          II. Kế hoạch cụ thể.

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

Tuần 20

(04 -09/01/2016)

Ổn định nề nếp, chuyên cần, học tập theo TKB mới.

BGH – GVCN – PH – HS

 

Lao động lau chùi máy tính từ phòng 1 – 5; Phòng 13; Quét mạng nhện trong tất cả các phòng học vào ngày thứ 5 hàng tuần (sáng sau tiết 3, chiều sau tiết 8).

GVCN kết hợp với BGH mời PH có học sinh vắng học, bỏ tiết nhiều buổi.

GVCN lập danh sách học sinh có sử dụng rượu bia, hút thuốc lá và kết hợp với BGH mời PH.

Sinh hoạt lớp bình thường. Nhắc nhở học sinh thi IOE vòng 20 cấp trường, thi Toán qua mạng.

Sinh hoạt lớp ngoài trời nếu trời không mưa (Buổi sáng lớp 12B2, chiều lớp 11B2).

Chủ nhật ngày 10/01/2016 các lớp họp PH giữa năm học.

Tuần 21

(11-16/01)

Ổn định nề nếp, chuyên cần, học tập.

BGH – GVCN – PH – HS

 

Nhà trường đi kiểm tra việc lau chùi máy tính từ phòng 1 – 5; Phòng 13; Quét mạng nhện trong tất cả các phòng học.

GVCN tiếp tục kết hợp với BGH mời PH có học sinh vắng học, bỏ tiết nhiều buổi.

GVCN lập danh sách học sinh nghiện game, học sinh thường xuyên thay đổi kiểu tóc, nhuộm tóc, sâu tai và kết hợp với BGH mời PH.

Sinh hoạt lớp bình thường. Tuyên truyền Luật GT đường bộ. BGH tiếp tục dự giờ 1 số tiết sinh hoạt lớp.

Sinh hoạt lớp ngoài trời nếu trời không mưa (Buổi sáng lớp 10B4, chiều lớp 11B3).

Tuần 22

(18-23/01)

Ổn định nề nếp, chuyên cần, học tập.

Toàn trường  

 

GVCN tiếp tục kết hợp với BGH mời PH có học sinh vắng học, bỏ tiết nhiều buổi.

BGH – GVCN

 

GVCN lập danh sách học sinh đi xe máy đến trường và để xe máy ngoài nhà dân, kết hợp với BGH mời PH.

BGH – GVCN – PH – HS

 

Lao động theo kế hoạch. Tổng dọn vệ sinh lớp học, sân trường.

Toàn trường 

 

Sinh hoạt lớp bình thường. Tuyên truyền Luật GT đường bộ.

Sinh hoạt lớp ngoài trời nếu trời không mưa (Buổi sáng lớp 10B5, chiều lớp 11B4).

GVCN – HS

 

 

 

Tuần 23

(25-30/01)

Ổn định nề nếp, chuyên cần, học tập.

Toàn trường 

 

GVCN kết hợp với BGH mời PH có học sinh vắng học, bỏ tiết nhiều buổi.

BGH – GVCN – PH – HS

 

Nhắc nhở học sinh bảo vệ tài sản, CSVC.

GVCN – HS

 

Lao động theo kế hoạch. Tổng dọn vệ sinh lớp học, sân trường, nhà Hiệu bộ…

GVCN – HS

 

Sinh hoạt lớp bình thường. Tuyên truyền Luật GT đường bộ, an ninh trật tự chuẩn bị cho dịp Tết Cổ truyền.

 

          Trên đây là kế hoạch công tác chủ nhiệm tháng 01/2016 năm học 2015 – 2016. Yêu cầu các tổ chức đoàn thể, GVCN và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- BGH;

 

- Đoàn TN;

 (Đã ký)

- 25 GVCN;

 

- Website nhà trường;

 

- Lưu VT.

Lê Đình Chinh