''

Ngày 25 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Công tác Chủ nhiệm

Công tác Chủ nhiệm

Cập nhật lúc : 11:10 09/12/2014  

CV GỬI UBND CÁC XÃ THỊ TRẤN VV PHỐI HỢP GD HS NH 2014 - 2015

 

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT A LƯỚI

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số:142/ CV – TrAL

 

V/v giáo dục học sinh bỏ tiết, vắng học nhiều buổi

A Lưới, ngày 08 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:     Lãnh đạo UBND các xã Hồng Quảng, xã Hồng Thái, xã Hồng Bắc, xã A Ngo, Thị Trấn A lưới,  Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

          Căn cứ kế hoạch năm học 2014 – 2015 của trường THPT A Lưới;

Thực hiện chỉ thị 71/2008/CT-BGDĐT, ngày 23/12/2008 của Bộ GD & ĐT về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên;

          Thực hiện Điều 45; 47, chương VII, Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

          Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đối với công tác giáo dục toàn diện cho HS hiện nay. Trường THPT A Lưới thông báo tình hình giáo dục nhà trường hiện nay;

Nhìn chung trong những năm qua công tác phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục và rèn luyện học sinh đã đạt được những kết quả nhất định, phát huy được sức mạnh tổng hợp và huy động được các nguồn lực trong xã hội tham gia ngày càng tích cực vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, công tác phối hợp còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng kịp thời với nhu cầu về chất lượng và số lượng học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, học sinh chăm ngoan, học sinh chuyên cần trong học tập, cần cù, chịu thương, chịu khó vượt qua hoàn cảnh để vươn lên trong học tập. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng một số học sinh chưa được giáo dục tốt nhất; vẫn tồn tại một bộ phận học sinh có biểu hiện vi phạm về đạo đức, tinh thần thái độ động cơ học tập chưa tốt, ý thức rèn luyện chưa cao.

Ngoài ra Nhà trường đã chỉ đạo Đoàn TN, GVCN và các Ban, ngành đoàn thể trong nhà trường thường xuyên nhắc nhở, động viên, họp phụ huynh, thông báo cho phụ huynh biết về tình hình học tập của con em mình và đã giáo dục các em bằng nhiều hình thức khác nhau nhưng vẫn chưa tiến bộ, chưa chuyên cần,… trong học tập.

Vì vậy, rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ UBND các xã, thị trấn để trong quá trình giáo dục toàn diện học sinh của nhà trường nói riêng, huyện nhà nói chung đạt được kết quả cao trong năm học này và các năm học tiếp theo. Một lần nữa tôi xin thay mặt Hội đồng nhà trường xin chân thành biết ơn lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trong vùng phân bổ phối hợp giáo dục học sinh (có danh sách kèm theo) một cách chặt chẽ, có hiệu quả để các em đến trường, đến lớp chuyên cần, giảm bớt học sinh bỏ học giữa chừng.

 

Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG

- BGH;

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Đoàn TN, CĐ, GVCN;

 

- UBND các xã, Thị trấn;

(Đã ký)

Lê Đình Chinh

- Lưu VT.

 DANH SÁCH HỌC SINH THƯỜNG XUYÊN VẮNG HỌC

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 – 2015

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

VẮNG HỌC TÍNH ĐẾN 30/11/2014

CON CỦA  

ĐỊA CHỈ  

1

Hồ Văn

Dắc

10B6

42 buổi

Ông Clua

Thôn 4, Xã Hồng Quảng

2

Hồ Thị

Hưng

10B6

39 buổi

Ông Kít, Bà Hoài

Thôn Tu Vay, Xã Hồng Thái

3

Lê Hồng  

Sìu

10B6

35 buổi

Ông Lê Hồng

Thôn 4, Xã Hồng Quảng

4

Lê Hồng

Trăng

10B7

30 buổi

Ông Thuận, Bà Bé

Thôn Cần nông, Xã Hồng Quảng

5

Nguyễn Hải

Hở

10B9

30 buổi

Ông Sơn, Bà Nua  

Thôn 4, Xã Hồng Quảng

6

Trần Văn

Ngữ

12B6

30 buổi

Ông Vinh, Bà Xanh

Thôn Lê Ninh, Xã Hồng Bắc

7

Phạm Thanh

Phiếu

12B6

25 buổi

Ông Toàn, Bà Nghia

Thôn Hợp Thành, Xã A Ngo

8

Nguyễn Mậu

Dần

11B4

25 buổi

Ông Hinh, Bà Ngal

Thôn 4, Xã Hồng Quảng

9

Trần Hữu

Nguyên

10B8

35 buổi

Ông Tiến, Bà Sơn

Tổ dân phố số 4, Thị trấn

10

Nguyễn Đức

Long

11B3

32 buổi

Ông Trọng, Bà Loan

Nhà số 10 đường Ăm Mật, Thị trấn

 

                                                                                                                                                                     A Lưới, ngày 08 tháng 12 năm 2014

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Đình Chinh