Thứ Hai, 18/02/2019

Buổi sáng

- Chào cờ, phổ biến KH tuần.

-GV báo giảng trên cổng thông tin.

-GVCN nắm tình hình học sinh của lớp và báo cáo cho Hiệu trưởng (nhắc lần 2).

Buổi chiều

- Chào cờ, phổ biến KH tuần.

-GV báo giảng trên cổng thông tin.

-GVCN nắm tình hình học sinh của lớp và báo cáo cho Hiệu trưởng (nhắc lần 2).

- Khối 12 ôn tập theo KH. 

Thứ Ba, 19/02/2019

Buổi sáng

-Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp Lao động vệ sinh theo KH.

-Dự làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh vào lúc 7h30 tại UBND tỉnh (Hiệu trưởng).

Buổi chiều

-Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp Lao động vệ sinh theo KH.

- Khối 12 ôn tập theo KH.

Thứ Tư, 20/02/2019

Buổi sáng

-Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp Lao động vệ sinh theo KH.

Buổi chiều

-Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp Lao động vệ sinh theo KH.

- Khối 12 ôn tập theo KH.

Thứ Năm, 21/02/2019

Buổi sáng

-Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp Lao động vệ sinh theo KH.

-Các TCM sinh hoạt chuyên môn định kỳ.

- Khối 12 ôn tập theo KH.

Buổi chiều

-Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp Lao động vệ sinh theo KH.

-Các TCM sinh hoạt chuyên môn định kỳ.

- Khối 12 ôn tập theo KH.

- Đoàn kiểm tra 127 của tỉnh ủy Thừa Thiên Huế làm việc với Đảng ủy trường vào lúc 14h00 tại Phòng truyền thống (TP: Đoàn ktra, Toàn thể đảng ủy trường, Thầy Phúc Cường).

Yêu cầu: UBKT Đảng ủy, các Chi bộ trực thuộc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo KH làm việc.

Thứ Sáu, 22/02/2019

Buổi sáng

-Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp Lao động vệ sinh theo KH.

Buổi chiều

-Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp Lao động vệ sinh theo KH.

- Khối 12 ôn tập theo KH.

- Dự Sơ kết HKI vào lúc 14h00 tại Sở GD&ĐT (Hiệu trưởng).

Thứ Bảy, 23/02/2019

Buổi sáng

-Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp Lao động vệ sinh theo KH.

Buổi chiều

-Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp Lao động vệ sinh theo KH.

- Khối 12 ôn tập theo KH.