''

Ngày 20 tháng 02 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên: Đàm Thị Hoa
Chức vụ: Bí thư Đảng bộ- Hiệu Trưởng
Email:

damhoa9@gmail.com

Điện thoại:  0914904885
Địa chỉ: Thị trấn A Lưới, TT Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 2351

Các tin khác