''

Ngày 23 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 10:36 20/03/2019  

Phó Hiệu Trưởng Phụ trách

Ths. Võ Sĩ Đoàn – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Phụ trách.

Ngày tháng năm sinh: 10/04/1978

Vào ngành 2003

Chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền, Bằng khen TW Đoàn

Và nhiều thành tích khác

Số điện thoại liên hệ:  0982313210   

 Email: vosidoan123@gmail.com

Facebook: Võ Sĩ Đoàn

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 
- Phụ trách chung, tài chính, chuyên môn

- CHT BCHQS

- CN UBKT ĐU

Số lượt xem : 3398

Các tin khác