''

Ngày 24 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Hiệu trưởng

 

Thạc sĩ Đàm Thị Hoa – BTĐB, Hiệu trưởng

Ngày tháng năm sinh: 24/11/1976

Bổ nhiệm lại tháng 6 năm 2020

Bằng khen của Bộ GD&ĐT

Bằng khen của LĐLĐ tỉnh

Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh

Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh

Chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền

Và nhiều thành tích, danh hiệu khác

Số điện thoại liên hệ:

Email:damhoa9@gmail.com

Facebook: Đàm Hoa

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính.

 

Số lượt xem : 3975