''

Ngày 29 tháng 05 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Hiệu trưởng

 
Họ và tên: Thạc sĩ Đàm Thị Hoa
Chức vụ: BTĐB- Hiệu Trưởng
Email:

damhoa9@gmail.com

Điện thoại:  0914904885
Địa chỉ: Thị trấn A Lưới, TT Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

 

Số lượt xem : 3775